In 2018 krijgt u € 100,- terug

 

 

 

De gemeente heeft de afgelopen tien jaar ruim 20 miljoen euro overgehouden. De gemeentelijke belastingen zoals de OZB zijn de afgelopen jaren dus te hoog geweest voor u als inwoner van Wijchen. De algemene reserves zijn nu ruim voldoende om de financiële risico’s af te dekken. Sociaal Wijchen geeft daarom per gezin/huishouden € 100,- terug door middel van een eenmalige korting op de afvalstoffenheffing.

 

 

 

U bepaalt op 21 maart 2018 of die korting van € 100,- geregeld gaat worden.

 

 

 

 

 

Het hart van Wijchen Zuid

 

De gemeenteraad zal zich altijd buigen over een investering in het winkelhart van Wijchen Zuid. Sociaal Wijchen is van mening dat winkelcentrum Zuiderpoort een flinke opknapbeurt verdient! Het ligt centraal in Wijchen Zuid en veel mensen maken er gebruik van. Het komt ook de leefbaarheid ten goede wanneer het winkelcentrum flink zal uitbreiden. Wij zullen dit zeker ondersteunen! Ook de directe omgeving van het winkelcentrum heeft aandacht nodig om verpaupering tegen te gaan. Het mooi aankleden van groen en het realiseren van een grote speeltuin voor de kinderen is in onze optiek echt nodig!

 

 

Rekening houden met klimaatverandering

 

Sociaal Wijchen is een grote voorstander van het groener maken van alle wijken. Wij moeten rekening houden met klimaatverandering die gepaard gaat met hardere wind, meer regen en veranderende temperaturen. Bovendien zijn groene wijken beter bestand tegen wateroverlast. Wijchen Zuid is een hele buurt die zal floreren met meer groen en bloemen. Vooral wijken als Diepvoorde en Hoogmeer zullen daardoor opbloeien. Dat ziet er mooier uit, is aantrekkelijk om te wonen en komt de leefbaarheid ten goede.

 

 

Geen cameratoezicht in woonwijken

 

Cameratoezicht in de woonwijken van Wijchen vinden wij een onwenselijke ontwikkeling vanwege de privacy van de bewoners. Wij moeten er niet aan denken dat een agent precies kan zien wanneer u de deur uit gaat, thuis komt, met de hond wandelt, visite krijgt etc. Dat gaat ons echt veel te ver.

 

 

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

 

De verkeersveiligheid rondom onze basisscholen is ontzettend belangrijk! Sociaal Wijchen heeft in de afgelopen jaren meerdere keren aangegeven dat wij de veiligheid willen verhogen en ouders willen stimuleren om hun kinderen het liefst te voet of per fiets naar school te brengen. Diverse ideeën hebben wij daarvoor aangebracht, zoals een beloningssysteem voor kinderen die lopend of op de fiets naar school zijn gekomen. Ze kunnen dan iedere dag een sticker krijgen van de school en deze gaan sparen. Het liefst zouden wij het hele gebied rondom basisscholen autovrij willen houden voor iedereen die er niet woont!

 

 

Armoedebestrijding

 

Het is totaal niet nodig om de lokale lasten te laten stijgen! Sociaal Wijchen constateert al jaren dat de financiële positie van de gemeente Wijchen gezond is. En als er een tandje bij moet om armoede te bestrijden, dan kunnen wij dat ook betalen. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. En als daar ondersteuning voor nodig is dan geven wij dat graag. Bovendien heeft ieder mens recht op welzijn en geluk in het leven.

 

 

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

 

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten wat betreft Sociaal Wijchen volgens de wettelijke maatstaven terug naar hun land van herkomst. Er is echter een kleine groep uitzonderingen hierop. En dat zijn mensen die hier al een heel leven hebben opgebouwd, waaronder kinderen van asielzoekers die hier nota bene geboren zijn. In dat geval zijn wij van mening dat wij de rechten van de mens het zwaarste vinden wegen. Iedereen heeft recht op bed, brood en onderdak! Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt! Helemaal als je in Nederland geboren bent! Als het moet nemen wij vanzelfsprekend onze verantwoording voor deze mensen!

 

 

Inburgeren vluchtelingen

 

De gemeente Wijchen krijgt van het Rijk voldoende financiën om vluchtelingen te helpen met inburgeren! Wij kunnen ons niet voorstellen dat wij daarvoor nog extra geld moeten uittrekken, maar als het nodig blijkt te zijn dan zullen wij daar zeker een budget tegenover stellen.

 

 

Voorrang voor bedrijven die mensen met een beperking in dienst hebben

 

Bij het inkoopbeleid moet de gemeente voorrang geven aan bedrijven die mensen met een beperking aan het werk helpen. Veel mensen met een arbeidsbeperking staan nog langs de zijlijn in onze maatschappij. Het is daarom goed dat de gemeente Wijchen gaat stimuleren dat ondernemers mensen aannemen met een arbeidsbeperking. Dit is ook nodig omdat de gemeente Wijchen nog steeds niet genoeg mensen met een arbeidsbeperking aan het werk heeft weten te helpen via het regionale werkbedrijf. De gemeente Wijchen loopt hiermee zelfs achter bij andere gemeenten die wel mensen aan het werk krijgt met een arbeidsbeperking! Deze situatie moet veranderen.

 

 

Startende ondernemers en hun lokale lasten

 

Startende ondernemers weten waaraan ze beginnen wanneer ze zelfstandig worden. Daarbij horen ook de lokale lasten en heffingen. Bovendien hebben startende ondernemers ook nog een keuzevrijheid waar zij zich gaan vestigen en hoeveel geld ze daarvoor over hebben. Sociaal Wijchen draagt een warm hart voor ondernemers en is bereid om mee te denken om een beter ondernemingsklimaat te realiseren.

 

 

Sociale voorzieningen in stand houden en geen hogere lokale lasten

 

Wij leven in een rijk land en de gemeente Wijchen is financieel gezond. Er is echter een steeds grotere groep mensen die het financieel gezien niet zo goed hebben. Ook Wijchen heeft een voedselbank en veel klanten die bij de schuldhulpverlening lopen. Dat mogen wij zeker niet uit het oog verliezen. Bovendien groeit de groep mensen die nog maar nauwelijks financieel rond kan komen elke maand. En dan hebben wij het nog niet eens over verborgen armoede. Daarom zijn wij van mening dat onze sociale voorzieningen op peil moet blijven en dat kan gelukkig ook omdat wij als gemeente financieel gezond zijn. Mocht er echter geld bij moeten vanuit de gemeente Wijchen, dan zijn wij zeker bereid om de knip open te trekken. Dat hoeft niet ten koste te gaan van het ophogen van de lokale lasten.

 

 

Leefbaarheidsgroepen

 

Leefbaarheidsgroepen geven in de meeste gevallen een extra impuls aan hun eigen dorp of wijk in de gemeente Wijchen. Sociaal Wijchen heeft in de afgelopen jaren veel goede initiatieven voorbij zien komen. Het geld aan de Leefbaarheidsgroepen is goed besteed. Toch kunnen wij ons vooral in de kernen voorstellen dat er meerdere ideeën zijn die uitgewerkt kunnen worden en tot mooie "parels" kunnen groeien. Als daarvoor wat extra geld nodig is, hebben wij daar totaal geen moeite mee.

 

 

Bijstandontvangers niet tot vrijwilligerswerk verplichten

 

Mensen in de bijstand zijn het meeste gebaat met uitstroom naar goed, betrouwbaar en betaald werk. Soms is daar omscholing voor nodig of een opleiding. Sociaal Wijchen verbaasd zich over het feit dat dit niet kan en niet wordt toegepast. Wij gaan daar zeker aan werken de komende tijd om dit alsnog tot stand te brengen. Een ander kritiekpunt aan de bijstand is dat mensen zich erg onder druk voelen staan. Dat komt niet ten goede aan het geestelijk welzijn. De gemeente Wijchen moet meewerken aan een goede toekomst en elke negatieve druk onmiddellijk stoppen. Verplichten tot het doen van vrijwilligerswerk met het korten op de uitkering tot gevolg, als een bijstandsontvanger niet gehoorzaam is, zien wij als machtsvertoon en is onmenselijk. Daarom zien wij meer in een positieve oplossing dat een investering betekend met omscholing en begeleiding. De werkacademie is daarbij ook een goed en laagdrempelig hulpmiddel.

  

 

Verplaatsen warenmarkt

 

De wekelijkse warenmarkt heeft een mooie locatie, namelijk het marktplein in het hartje van Wijchen Centrum. Sociaal Wijchen kan zich echter voorstellen dat het erg lastig is voor de omringende terrassen om deze keer op keer op te ruimen voor de warenmarkt. Maar het verplaatsen naar de Sterrenbosweg vinden wij geen goed plan omdat dit niet direct aansluit op het marktplein. Het verplaatsen van de warenmarkt naar de Touwslagersbaan kan wel op onze steun rekenen! 

 

Geen casino in Wijchen centrum

 

In de discussie rond de komst van een eventuele casino zijn wij vaak in discussie gegaan en hebben wij weloverwogen moeten omdenken om ons doel te bereiken. Zo is Sociaal Wijchen van mening dat volwassenen prima in staat zijn om zelf te beslissen of ze een gokje willen wagen. Bovendien is het zo dat als mensen werkelijk willen gokken, het voor hun geen enkele belemmering is om dit te doen in Nijmegen of elders. Want als iemand wil gokken, dan doet die persoon dat toch wel. Vergeet daarbij niet de enorme aantallen online gokkers! En dat is niet eens te controleren op leeftijd! Daarom heeft Sociaal Wijchen in de discussie rond de komst van een casino "ja" gezegd in ruil voor een aantal mitsen en maren! De verslavingszorg moest er constant bij betrokken worden, geen casino in het centrum zelf, strenge voordeurselectie op leeftijd en gedrag etc. Uiteindelijk is deze hele casino er niet gekomen en hebben wij ook "tegen" gestemd voor een casino tegenover de Praxis in Wijchen in het oude Mawi pand.

 

 

Geen openbaar groen opofferen in ruil voor parkeerplaatsen

 

Voor Sociaal Wijchen is het heel belangrijk dat Wijchen groen is en groen blijft. Sterker nog, Wijchen mag wat ons betreft nog veel groener worden. Er zijn meer dan voldoende parkeerplekken aanwezig. Dat komt mede door de komst van de parkeergarage bij het station. We zijn ook zeer verheugd over het feit dat de kasteeltuin, aan de achterzijde van het kasteel van Wijchen, mooi ingericht gaat worden.

 

 

De gemeente Wijchen moet meer geld uittrekken voor het fietsverkeer

 

Het centrum van Wijchen heeft voldoende fietsbeugels. En bij het station zijn weer nieuwe plaatsen voor fietsers ingericht. Veilig en droog onder cameratoezicht. Toch zijn wij van mening dat er meer geld moet komen voor de fietsveiligheid op de dijken van de gemeente Wijchen en de veiligheid van jeugdige fietsers rondom de Wijchense scholen. Het goed onderhouden en schoonhouden van fietspaden hebben een hoge prioriteit, vooral in de winter.

 

 

Het pad langs het Wijchens Meer

 

Het Wijchens Meer is een lust voor het oog! Maar toch is er al jarenlang regelmatig sprake van een conflict over het gebruik van het pad langs het Wijchens Meer. Dit pad wordt namelijk zowel door voetgangers, fietsers als bromfietsers gebruikt. En soms wrikt het gebruik van het pad en roert het de gemoederen. Sociaal Wijchen zou het fantastisch vinden wanneer het pad breder wordt gemaakt met een duidelijke afscheiding voor fietsers en voetgangers. En er moet ook strenger gehandhaafd worden op het gebruik maken van dit pad door bromfietsers.

 

 

Geen spoortunnel!

 

Het realiseren van een spoortunnel onder het spoor van de Hoefsestraat zal de gemeente Wijchen, en dus de burger, naar schatting 20 miljoen euro gaan kosten. Het is bovendien een totale illusie te veronderstellen dat de provincie of andere partijen hieraan gaan mee-investeren. Sociaal Wijchen neemt dit plan totaal niet serieus en investeert liever in de zorg, jeugd en ouderen.

 

 

Rioolheffing

 

Voor het gebruik van water wordt al betaald. Sociaal Wijchen is van mening dat wij onze burgers niet onnodig op hoge kosten mogen jagen door het verbruik van water te koppelen aan rioolheffing. En dat is met dit voorstel een risico die wij niet willen lopen. De rioolheffing mag geen extra melkkoe worden voor de gemeente Wijchen.

 

 

Moderne hoogbouw

 

De gemeente Wijchen telt meer dan 41.000 inwoners. Het grondoppervlak is zelfs groter dan die van Nijmegen. Sociaal Wijchen vindt gevarieerde woningbouw, zoals te zien is in de Oostflank, mooi gevarieerd en modern. Dergelijk moderne woningbouw vinden wij aan de buitenranden Wijchen ook toepasbaar. Ook als deze hoger zijn dan vijf lagen. Maar het moet wel passen in de omgeving en omgeven worden door groen!