Sociaal Wijchen ziet graag dat alle inwoners van de gemeente Wijchen deelnemen aan de samenleving. Mensen die door een beperking of een (te) laag inkomen daar minder goed in slagen, geven we een steuntje in de rug.